School

Termijn

Type functie

OBS de Cirkel is een mooie openbare basisschool in de wijk Zuilen met ongeveer 250 leerlingen. De Cirkel is een multiculturele school waarbij het team samen vorm geeft aan goed onderwijs en een goed pedagogisch klimaat. De kinderen op de Cirkel leren, spelen en werken samen. Een sterke basis en een brede interesse ontwikkelen bij de kinderen is ons doel. Onze kinderen hebben uiteenlopende leerbehoeften.

De school heeft een roerige tijd achter de rug. Sinds 21-22 is er een grotendeels nieuw team, met nieuwe directie en IB. We gaan vanaf volgend schooljaar werken met andere lestijden en met een combinatie van heterogene en homogene groepen. Op onze website lees je daar meer over. Deze keuzes hebben we gemaakt vanuit visie. Onze visie gaan we komend schooljaar nog meer uitwerken en samen vertalen naar de praktijk. Om ons onderwijs en het thematisch werken te verbeteren werken we samen. We kijken bij elkaar en delen ervaringen om onszelf te ontwikkelen en ons onderwijs nog beter aan te laten sluiten bij de doelgroep.

Onze speerpunten in 2022-2023 zijn:

 • Werken aan een goed en veilig pedagogisch klimaat.
 • Verbeteren en versterken van vakmanschap door scholing op gebied van EDI/ouderbetrokkenheid/opbrengstgericht werken.
 • Een lijn in de school: Door samen te werken aan vakmanschap; hierover afspraken te maken en dit vast te leggen middels kwaliteitskaarten.
 • Het uitwerken van thematisch onderwijs. Dit verbinden met het basiscurriculum en werken vanuit basisvakken. In 2020-2021 zijn hier de eerste stappen voor gezet. Het accent wordt gegeven in 2022/2023.
 • In werkgroepen werken aan schoolontwikkeling (je zit in 1 werkgroep).

Wij bieden

Dit kan je van ons verwachten:

 • Een school in ontwikkeling.
 • Een leuke baan in een gevarieerd, collegiaal en enthousiast team.
 • Een team dat bouwt aan de schoolvisie en de vertaling naar de praktijk.
 • Begeleiding op maat van de schoolopleider.
 • Uitzicht op een vast contract.

Wij vragen

Spreekt onze vacature je aan? Heb je zin om mee te bouwen aan onze mooie school? En pas je in het profiel?

Voor informatie kun je contact opnemen met de directeur van de school, Marja Hamers.
Solliciteer via de Sollicitatiebutton, vergeet niet een korte motivatie en recente CV te uploaden. Je wordt zo spoedig mogelijk daarna uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Samenwerken aan een sterke basis en het thematisch werken om heel goed onderwijs neer te zetten, vraagt best iets van leerkrachten. Daarom zoeken wij een collega die:

 • didactisch vaardig en sterk is;
 • evidence informed werken als verrijkend ziet;
 • een doorzetter is en stevig in zijn/haar schoenen staat;
 • een open en ondernemende houding heeft;
 • constructief wil meewerken aan het uitbouwen van thematisch werken;
 • graag meedenkt over schoolontwikkeling in teamverband;