Professionalisering
Persoonlijke groei en ontwikkeling zijn een belangrijke basis voor een duurzame loopbaan.

Professionalisering bij SPO Utrecht

Binnen SPO Utrecht is veel aandacht voor professionalisering. Enerzijds levert dit een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs, anderzijds ziet SPO Utrecht het als goed werkgeverschap. Persoonlijke groei en ontwikkeling vormen immers een belangrijke basis voor een duurzame loopbaan.

Binnen de school worden taken en bevoegdheden verdeeld op basis van deskundigheid, affiniteit en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers.

Je kunt je bij SPO Utrecht altijd verder ontwikkelen en professionaliseren, op de manier die bij jou past!

Wat kun je van ons verwachten?

  • Nieuwe collega’s krijgen persoonlijke coaching. Startende leerkrachten bieden we planmatige begeleiding om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.
  • In netwerkbijeenkomsten heb je ook buiten je school contact met collega’s die voor dezelfde opgaven staan.
  • Steeds meer collega’s bij SPO Utrecht volgen of volgden een universitaire masteropleiding of een post-hbo-jaartraining en geven zo ook een impuls aan de kwaliteit van de school. Het volgen van een opleiding wordt door SPO Utrecht gefaciliteerd. Hierbij maken we ook gebruik van de Lerarenbeurs, Vierslagleren en andere middelen.
  • SPO Utrecht biedt specifieke post-hbo opleidingen voor onze medewerkers via Partners in Professionaliseren. Dit is een samenwerking van onderwijsopleiders en onderwijswerkgevers in Utrecht. Bijvoorbeeld: opleiding voor bouwcoördinator.
  • We werken graag met audits. Met behulp van deze ‘kritische interne onderzoeken’ behalen onze scholen hun certificaat als officiële opleidingsschool voor studenten. Ook onze schooldirecteuren werken met audits om zich verder te professionaliseren in onderdelen van hun vak.
  • SPO Utrecht neemt deel aan de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU)  en WOU-GO. Met hogescholen en universiteiten werken we samen aan een structurele, duurzame verbinding tussen onderwijsontwikkeling en onderwijsonderzoek. Lees verder…